Teyyub Arıx oğlu Quliyev (4 oktyabr 1976(1976-10-04), Yevlax) — Azərbaycan dilçisi, dil nəzəriyyəçisi, altayşünas, türkoloq.

Teyyub Arıx oğlu Quliyev
Teyyub Quliyev.png
Doğum tarixi (44 yaş)
Doğum yeri Yevlax, Qoyunbinəsi kəndi, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Ümumi dilçilik, dil tarixi, türkologiya, altayşünaslıq, nostratik dilçilik
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsi
Alma-mater Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili

HəyatıRedaktə

Teyyub Quliyev 1976-cı ildə Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi kəndində doğulmuşdur. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-2002-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsinin əyani aspiranturasında oxumuşdur. 2004-cü ildə "İltisaqi dillər və dil qohumluğu məsələsi (Altay dillərinin materialları əsasında)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2012-2013-cü illərdə Dilçilik İnstitutunun Nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsinin, 2013-cü ildən 2016-cı ilə qədər Dil tarixi və dialektologiya şöbəsinin müdiri olmuşdur. 2016-cı ildən yeni yaradılmış Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi işləmişdir. Hal-hazırda həmin şöbənin müdiridir.

Pedaqoji fəaliyyətiRedaktə

2004-cü ildən Bakı Slavyan Universitetinin türkologiya kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda həmin kafedranın dosentidir.

ƏsərləriRedaktə

 • Nəzəri dilçilikdə dillərin təsnifi prinsipləri. AMEA-nın Gənc Alimlərinin (aspirantlarının) materialları, Bakı, «Elm», 2001
 • Aqqlütinativ dillərin linqvistik xüsusiyyətləri. Tədqiqlər №3, Bakı, 2002
 • Dillərin qohumluğunun əsas prinsipləri. Elmi axtarışlar, VII toplu, 2002
 • Altay dillərinin qohumluq prinsipləri. AMEA-nın Gənc Alimlərinin (aspirantlarının) materialları, Bakı, «Elm», 2003
 • Altay dillərində şəxs və mənsubiyyət kateqoriyası. Tədqiqlər №4, Bakı, 2003
 • Altay dillərinin qohumluğu məsələsi, Bakı, "Nurlan", 2006 (monoqrafiya)
 • Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri, II cild.Karluq qrupu türk dillərinin leksikası. Bakı, "Nurlan", 2008 (kollektiv monoqrafiya)
 • Altay dillərində cins kateqoriyası. BSU-nun Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası №2, Bakı 2006
 • Müasir dilçilikdə monogenez problemi. Filologiya məsələləri, Bakı, "Nurlan", 2010
 • Folklor terminləri. Bakı, “Nurlan”, 2010
 • Müasir dilçilikdə monogenez problemi. Filologiya məsələləri, Bakı, "Nurlan", 2011
 • Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı, I cild, Bakı, “Abis Alarco” çap evi, 2013
 • Qohum dillərdə leksik paralellik. Tədqiqlər 1, Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.
 • Altay dillərində feilin funksional formaları. Dilçilik İnstitutunun əsərləri, Bakı, №1, 2013
 • Monogenez məsələsi elmlərin qovuşuğunda. BSU-nun Elmi əsərləri, Bakı, №2, 2013
 • Azərbaycan dilinin digər altay dilləri ilə müqayisəsi. Bakı, BSU, Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları, 05-07 may 2014-cü il.
 • Altayşünaslığa skeptik baxışın tarixi. AMEA Dilçilik İnstitutunun əsərləri, 2015, №1
 • İltisaqi dillərdə şəkilçilərin tipoloji müqayisəsi. Dil və ədəbiyyat,  BDU, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 4 (96), Bakı, 2015
 • Bir daha skeptik altayşünaslar haqqında. Filologiya məsələləri, Bakı, "Elm və təhsil", 2015
 • Müqayisəli-tarixi metod və protodillərin müqayisəsi. Tədqiqlər , Bakı, “Elm və təhsil”, 2015
 • I şəxs əvəzliyinin təkinin müqayisəli tipologiyası. I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağirişlar” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (II hissə) Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il
 • Dünya dillərində işarə əvəzliklərinin homogenliyi məsələsi. Dilçilik İnstitutunun əsərləri, №1, Bakı, 2016ə
 • Sual əvəzliklərinin genetik və tipoloji müqayisəsi. Международная научно-практическая конференция «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад», Казань, 18-19 ноября 2016
 • Sazın-sözün varisi. Bütöv Azərbaycan, №27(311), 27 oktyabr 2016
 • Şəxs əvəzliklərinin genezisi və tipologiyası (II və III şəxs əvəzlikləri). Dilçilik İnstitutunun əsərləri, № 1, Bakı, 2017, səh.35-43
 • Azerbaijani language and nostratic theory. International Scientific Journal Theoretical & Applied Sciences. Technology and Education. Philadelphia, USA, 2017, 06 (50), səh.167-172

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə