Tiran (q.yun. τύραννος) — Qədim Yunanıstanda zor gücünə, hakimiyyəti ələ almış hökmdar.