Tiran (q.yun. τύραννος) — Qədim Yunanıstanda (e.ə. VII - VI) zor gücünə, hakimiyyəti əlinə keçirmiş hökmdar, müasir dildə diktator.