To Potami (yun. Το Ποτάμι) - Yunanıstanda fəaliyyət göstərən mərkəzçi, sosial liberal və sosial demokrat meyilli siyasi partiya.

To Potami

Το Ποτάμι
To Potami.png
Lider Stavros Theodorakis
Quruluş tarixi 26 fevral, 2014
Baş qərargah Afina, Yunanıstan
İdeologiya Mərkəzçilik
Sosial liberalizm
Sosial demokratiya
Parlamentdə
17 / 300
Avropa Parlamentində
2 / 21
Saytı [topotami.gr