Transformator

Transformator (lat. transformare) – Tezliyi sabit saxlamaqla bir gərginlikdə dəyişən cərəyanı,digər gərginlikdə dəyişən cərəyana çevirmək üçün olan iki və daha artıq dolaqlı statik elektromaqnit aparatı.

Transformatör örnek şeması
Transformator

Transformator sözü Latınca "transformare" dən götürülmüş və çevirmək və ya çevrilmək mənasını ifadə edir. Sabit cərəyanın ötürlüməsi mümkün olmadığından transformator dəyişən cərəyanla işləyir. Enerji sahəsində transformatorlara həm də səssiz elektrik maşınları deyilir. Elektrik sistemində transformatorun rolu çox vacibdir, çünki müvafiq gərginlik səviyyəsində elektrik enerjisini qənaətli və etibarlı bir şəkildə istehsal etməyə, ötürməyə və paylamağa imkan verir.

Transformator maqnit axını ilə əhatə olunmuş, bir və ya bir neçə izolə edilmiş məftil dolaqlarından ibarət ola bilir. Məftillər maqnit keçiricisi, yəni ferromaqnit materialdan olan içlik ətrafında dolanır. Trаnsfоrmаtоrlаr, еlеktrik еnеrjisini uzаq məsаfələrə vеrdikdə, еnеrjini qəbulеdicilər аrаsındа bölüşdürdükdə, еləcə də müхtəlif düzləndiricilərdə, gücləndiricilərdə, siqnаl qurğulаrındа və s. qurğulаrdа gеniş tətbiq оlunur.

TarixRedaktə

PrinsiplərRedaktə

TikintiRedaktə

Təsnifat parametrləriRedaktə

TətbiqlərRedaktə

 
Manitoba, Kireçtaşı Yaradan Stansiyada Transformator, Kanada

QalereyaRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

İstinadlarRedaktə

BiblioqrafiyaRedaktə

xarici linklərRedaktə