Trilobitlər


Trilobitlər (lat. Trilobita) — Buğumayaqlılar tipinə aid nəsli kəsilmiş heyvanlar sinfi.