Tripoli qraflığı

Tripoli qraflığı — Fələstin torpaqlarında 1102-1289-ci illərdə mövcud olmuş dövlət qurumu

Tripoli qraflığının gerbi

Tuluzalı Raymondun ölümündən sonra, onun qardaşı Bertran tərəfindən qurulmuşdu. Livanın sahilyanı ərazisindən və ətrafından ibarət idi. Kifayət qədər güclü deyildi və daima Qüds krallığı ilə yaxşı münasibətlər saxlayırdı.