Tripura — Hindistanın şərqində yerləşmiş kiçik ştatdır. Ərazisi 10 492 kvadrat kilometr, əhalisi 3 200 000-ə yaxındır. 1972-ci ildə təşkil edilmişdir. Mərkəzi və ən böyük şəhəri Aqartaladır.

Hindistanın şərq ştatları