Troxofora (yun. τροχός — təkər və φορός — aparan) — sərbəst üzə bilən çöxqıllı qurd mikroskopik ölçülərə malik sürfəsi. .

Troxoforanın quruluşu:
A — episfera
B — hiposfera
1 — qanqli
2 — kirpikcik kəkili
3 — prototrox
4 — metatrox
5 — mezodermal rüşeym
6 — anus
7 — nefrid
8 — bağırsaq
9 — ağız
10 — blastosel