Tunc dövrü

Tunc dövrüe.ə. IV minilliyin sonlarından II minilliyin sonuna kimi davam etmiş tarixi dövr.