Turbofan və ya Turboventilyasiyalı mühərrik itələnməsi işlənmiş qaz ilə bərabər geniş ventilyasiya ilə də təmin olunan etibarlı və təmiri asan olan mühərrik növüdür. Ön hissəsi böyük, arxa hissəsi konus formalı və daha kiçikdir. Ümumiyyətlə sərnişin təyyarələrində istifadə olunur.

2 dövrəli, yüksək ötürücülü turbofanın animasiyası. A) Aşağı təzyiqli makara B) Yüksək təzyiqli makara C) Stasionar komponentlər 1. Mühərrik yeri 2. Ventilyasiya 3. Aşağı təzyiqli kompressor 4. Yüksək təzyiqli kompressor 5. Yanacaq kamerası 6. Yüksək təzyiqli turbin 7. Aşağı təzyiqli turbin 8. Əsas agızlıq 9. Ventilyasiya ağızlığı
Turbofan motora aid bir diaqram

Ön tərəfdəki turbinlə əmilən hava kompressor pərvanələri tərəfindən yanma kamerasına daxil olur, burada qatılaşdırılmış hava yanacaqla yandırıldıqda (bəzi mühərriklərdə su qarışdırılır) eyni zamanda böyük bir itələmə qüvvəsi yaranır. Bunu raket sürətlənməsi də adlandıra bilərik. Bu yaradılan itələmə qüvvəsi eqzos çıxışındakı turbinlər vasitəsilə çölə göndərilir, bütün bu sistem eyni milə bağlı bir mexanizmdir.