Turbojet, hava soyutmalı, aviasiya sektorunda istifadə edilən reaktiv mühərrik. Mühərrikin termodinamik dövrə patentinin XIX əsrdə Brayton tərəfindən alınmasına baxmayaraq, Böyük Britaniyada Frank WhittleAlmaniyada Hans von Ohain tərəfindən bir-birindən əlaqəli olmayaraq 1930-cu illərin sonlarında işləyən prototipləri yaradılmışdır.

Tipik bir turbojet motor diaqramı

Turbo, Latınca “yüksək sürətlə fırlanan” deməkdir. Jet isə Latıncadan tərcümədə “döndərmək” mənası verir. Nyutonun üçüncü qanununa görə yüksək sürətdə qazları geriyə itələyərkən, özü tərs istiqamətdə bir qüvvə yaradır.

Dəqiq itələmə qüvvəsi redaktə

 

bu tənlikdə olan parametrlər

  motordan keçən hava kütləsinin axını
  istifadə edilən yanacağın kütlə axını
  turbojet motorun nozulundan çıxan qazların ortalama sürəti
  uçan texnikanın sürəti
  nozulun istehsal etdiyi qüvvə
  motorun sürüşmə qüvvəsi