Turizm bazarı

Bazar - tələbintəklifin görüş yeridir. Müvafiq olaraq turizm bazarı elə bir yerdir ki, burada turist tələbi turizm təklifi ilə görüşür.

Turizm bazarıRedaktə

"Turizm terminlərinin izahlı lüğətində" turizm bazarı anlayışının 3 variantı verilir[1].

 1. Bu gün və sabah turizm məhsulunu almaq üçün imkanı olan (potensial alıcılıq qabiliyyəti olan) istehlakçılar toplumu
 2. Dünyanın təsərrüfat əlaqələri sistemində turizm-ekskursiya xidmətlərinə çevrilmə prosesinin baş verməsi
 3. Dörd əsas elementin (turist tələbi, turizm məhsulunun təklifi, qiymətlərrəqabət) qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr sistemi.

Turizm biznesiRedaktə

Turizm biznesi aşağıdakı qruplara bölünür:

 • fərdi kiçik
 • orta biznes

Turizmin prinsipləriRedaktə

 1. İstehlakçılar cəmiyyətinin əsas hissəsindəki prioritet
 2. Rəqabət mübarizə prinsipinin hökmran olması
 3. Turizm maddi bazası üzərində şəxsi əmlak hüququ
 4. Həm istehlakçı, həm də müştəri üçün azad seçim hüququ
 5. İnsanın gəlirlərinin, əməyin nəticəsindən və əmək bazarındakı vəziyyətdən asılılığı
 6. Dövlət tərəfindən fərdi sahibkarlığın, istehlakçıların hüquqlarının hüquqi-normativ qanunvericiliklə dəstəklənməsi və sosial xarakterli fəaliyyətin həyata keçirilməsi.

Turist tələbiRedaktə

İnsanların mövcud olan qiymətlərlə ala biləcəkləri müəyyən turizm məhsulu və xidmətindən ibarət olan turizm tələbatının alıcılıq qabiliyyəti ilə təsdiq olunması.

Turizmdə təklifRedaktə

İstirahət və səyahət zamanı turistə lazım olan turizm və onunla əlaqədar xidmətlərin çeşidli toplusudur.

Xarici keçidRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadRedaktə

 1. Sabir Rəhimov Turizm-ekskursiya işinin təşkili Bakı 2004