Tutu — qat-qat tül ətəkdən ibarbaət balet libası.

Tutu libasında ilk dəfə, 1839-cu ildə səhnəyə çıxan balerina Talioni Mariya olmuşdur.