Ubıxlar (ubıx tʷaχ) (özlərini pyox adlandırırlar) - XIX əsrin 60-cı illərinə qədər Qafqazın Qara dəniz sahillərində (Şax və Soçi çayları arasında) yaşamışlar. Ubıx dilində danışırlar. 25 minə yaxın olmuşlar və 1864-cü ildə Qafqaz müharibəsindən sonra Türkiyəyə köçmüşlər. Yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmışlar. Dindarları müsəlmandır.