Ulubaba - (ingilisə grandparent, ruscaпредок)

Ulu baba
Baba - nəvə

baba - (ingilisə grandfather, ruscaдед)

baba-ata-oğul (ing. grandfather/father/son, ruscaдед-отец-сын)

Ədəbiyyat redaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.