Uniforma (lat. forma "forma", lat. uniformis "eyni"), mundir — eyni tikilişli, parça tipi və xüsusi xidməti geyim. Məqsəd ictimaiyyətdə mundir daşıyıcısının mənsub olduğu struktur haqqında vahid təsəvvür yaratmaqdır.

Uniforma

XX əsrdən bəri bəzi məktəblərdə şagirdlər arasında sosial bərabərliyi təmin etmək üçün şagirdlərin mütləq məktəb uniforması geyinməsi tələb olunur.