Urasa - türk, anadolu və altay xalq mədəniyyətində və şamanizmdə nəfəs müalicəsi. İndiki vaxtda bir az da fərqli anlayışlarla qarışdırılaraq üfləməadı verilən, fövqəltəbii güclərlə əlaqəya keçilərək tətbiq olunan müalicə üsulu. Urasalamaq; bu əməliyyatı etməyi ifadə edir.

Uraz redaktə

Uraz - türk mədəniyyətində və xalq inancında taleh deməkdir. Uras, Oraz, Iraz olaraq da deyilir. Bəxt, şans deməkdir. Təsadüfləri təşkil etdiyine inanılan, yaxşı və ya pis vəziyyətləri təyin edən mücərrəd gücdür. Urasa anlayışı ilə əlaqəlidir. Namus, şərəf, ləyaqət kimi mənaları da vardır.

Etimologiya redaktə

(Ur) kökündən törəmişdir. İşləmək, çıxarmaq mənaları vardır. Yuxu şərhi demək olan Yor təbiri ilə də əlaqəli görünməkdədir. Monqolca "Urıh", dəvət etmək deməkdir və fövqəltəbii gücləri çağırmağı ehtiva edər. Uraz (Uras, Oraz, Iraz) sözü taleh bəxt, şans deməkdir.

Mənbə redaktə