Urta-Bulak

Urta-BulakÖzbəkistan ərazisində təbii qaz yatağı. SSRİ dövründə aktiv surətdə istismar edilib.

1963-cü ildə Urta-Bulak yatağında təbii qaz partlayışı baş vermiş, alovu üç il (1064 gün) söndürmək mümkün olmamışdır.