Utilitarizm

Utilitarizm (lat. utilitas — fayda) — davranışın faydalılığını onun əxlaqiliyinin meyarı kimi qəbul edən etik nəzəriyyə.