Utiqurlar

Utiqurlar—Hunların, bulqarların qolu.

TarixiRedaktə

Eramızın IV-V əsrlərində Bizans müəllifləri Şimali Qafqaz çöllərində hunların bir tayfasının utiqur adlandığını göstərirlər[1] Utiqur etnoniminin "qur" komponenti bəzi türk tayfalarının (uyğur, sarıqur, kuturqur, oğuz tayfalarından yazqur, salqur və b.) adları üçün səciyyəvidir. V. V. Bartolda görə monqolca qur ―xalqı mənasındadır. Baskakov da bu fikri təsdiqləyir.[2] Utiqurların türk tayfası olduğunu təsdiqləyən başqa faktlar da vardır: Rəşidəddin (XIII əsr) monqolların içərisində udiut (udi və türk-monqol dillərində cəm bildirən-ut şəkilçisindən) tayfasının adını çəkir[3]. Altay dillərinə mənsub udmurtların adında da "udi" komponenti nəzərə çarpır.

MənbəRedaktə

  • Златарски, Васил. История на Българската държава през Средните векове, т.1, ч.1. Второ фототипно издание. София, Академично издателство "Марин Дринов", 1994. (Болгарский язык).

İstinadlarRedaktə

  1. Джафаров Ю. Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1993.30.
  2. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969.səh.269.
  3. Рашид ад-Дин. Джами ат-Таварих, Баку, 1956.

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə