Uzaqlaşdırıcı sinir

Uzaqlaşdırıcı sinir
Azan sinirDil-udlaq siniriÜz siniriÜçlü sinirGörmə siniriQoxu siniriGözün hərəki siniriBlok siniriUzaqlaşdırıcı sinirDəhliz-ilbiz siniriDilaltı sinirƏlavə sinirBrain human normal inferior view.svg
About this image
Kəllə sinirlərinin diaqrammı
Abducens nerve1.png
Uzaqlaşdırıcı sinir
Latınca nervus abducens
Qrey subyekt 201 899
Başlanır abducens nucleus
MeSH Abducens+Nerve

İstinadlarRedaktə