Cəfərov Vəliyulla Beydulla oğlu – Filologiya elmləri namizədi, dosent

Qısa bioqrafik məlumatRedaktə

1951-ci ildə Quba rayonunda anadan olub. 1957-67-ci illərdə Quba rayonu, Qonaqkənd qəsəbə orta məktəbində oxuyub. 1971-73-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1973-78-ci illərdə APRDvəƏ (indiki Bakı Slavyan Universiteti) institunda ali təhsil alıb. 1978-82-ci illərdə orta məktəbdə müəllim işləyib. 1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 1985-87-ci illərdə Kamboca Krallığında ezamiyyətdə olub. 1998-ci ildə Məkkə və Mədinədə olub. 2000-ci ildə Fransada «Avropv-Xəzər dənizi» layihəsi üzrə seminar-kurslarda iştirak edib.

Ailəlidir. İki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adlarıRedaktə

  • 1978-ci il – ali təhsil.
  • 1991-ci il - filologiya elmləri namizədi.
  • 1995-ci ildən dosent. BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrası
  • 2006-cı ildən, dosent.BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, «Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri» kafedrası

Əmək fəaliyyətiRedaktə

2006-cı ildən, dosent.BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, «Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri» kafedrası

1995-ci ildən dosent.BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrası

1991-ci il.Filologiya elmləri namizədi, baş müəllim,BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrası

1982-ci il BDU, Jurnalistika fakültəsi,laborant Baş laborant , müəllim.

1978-si il. Orta məktəbdə müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİRedaktə

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə danışıqlar prosesi , Diplomatik protokol- beynəl-xalq norma və prinsiplər.

Tədris etdiyi fənlər: Diplomatik yazışma,Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti, Diplomatik protokol, Diplomatik və konsul xidməti(magistratura)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKIRedaktə

«Avropa-Xəzər dənizi»-beynəlxalq layihəsi üzrə Frasanın Nits Universitetndə seminar-kurslar. 2000. BDU-nun beynəlxalq munasibətlər və beynəlxalq hüquqfakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2002.

Azərbaycan-Avropa əlaqələri.mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri. Elmi konfrans. 2004.

Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində. Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi elmi konfransı. 2003.

Heydər Əliyev və Azərbaycan diplomatiyası.Elmi konfrans. 2004.

Azərb.Resp. Konstitutsiyasının 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. 2006.

Neydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının. Beynəlxalq ədaqələrinin banisidir. Elmi klnfrans. B.2008.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİRedaktə

2002. Diplomatik nümayəndəlik başçılarının geri çağırılmasında «lokatilis»prinsipi.

2003. От «добрых услуг» к посредничествеу.

2003. «Diplomatik xidmət haqqında» qanundakı bəzi dəyişikliklər haqqında.

2004. «Beynəlxalq münasibətlər» üzrə kadr hazırlığında «Diplomatik protokol» fənninin yeri.

2004. Глобализация мирового информационного пространство.

2005. 60 il beynəlxalq təhlükəsizliyin keşiyində

2006. Beynəlxalq münaqişələrin həllində norma və prinsiplər haqqında.

2006. Avropada təhlükəsizlik: Avropa İttifaqı, yoxsa NATO.

2008. Müasir diplomatiyada danışıqlar prosesi.

2008. Beynəlxalq münaqişələrin həllinin danışıqlar mərhələsi: analitik şərh.

KİTABLARIRedaktə

1.Diplomatik yazışma (dərslik) – B. 1997.

2.Diplomatik protokol (dərslik,prof.A.Abasbəyli ilə birgə ),B.2002

3.Diplomatik etiket və ünsiyyət.(dərs vəsaiti )B. 2003

4.Diplomatiya terminləri lüğəti.(A.Abasbəyli, V.Cəfərov, Z.Qafarov.)B.2003.