Vətəndaş müharibəsi

Vətəndaş müharibəsi — ölkə daxilində müxtəlif qruplar arasında baş verən və əhalinin əksər hissəsini əhatə edən müharibə.

Xarici keçidlər Redaktə