(#empty_citation)

sütun 1 sütun 2 sütun 3
red 1, xana 1 red 1, xana 2 red 1, xana 3
red 2, xana 1 red 2, xana 2 red 2, xana 3

{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em"

! colspan=2 style="font-size: 125%; text-align:center; background-color: dimgray; color: white" | Vətər |- style="text-align: center;" {{#if: | |- style="text-align: center;" | colspan=2 style="text-align: center" | Gray438(axilles)az.png |- | colspan=2 style="text-align: center" | Axilles vətəri |- | colspan=2 style="text-align: center" | Tendon - add - high mag.jpg |- | colspan=2 style="text-align: center" | Vətər lifinin mikroskopik görüntüsü |- |- style="text-align: center;"

|- style="text-align: left;" | Latınca | Tendo |- style="text-align: left;" | Yunanca | Tenon |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left; background:Pink"

|- style="text-align: left; background:LightBlue "

|- style="text-align: left; background:Yellow"

|- style="text-align: left; background:LightGreen"

|- style="text-align: left; background:Thistle"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;" | Kod | HT H3.03.00.0.00020 |- style="text-align: left; background:#EEEEEE" | Dorlands/Elsevier | style="white-space: nowrap;" | Tendon |-style="text-align:center;"

! colspan="2" valign="top" style="background: dimgray;" |

|} Vətər (yun.tenon, lat.tendo) — əzələnin quruluş hissəsi. Əzələ liflərinin ucları nazikləşərək sərt kollagen birləşdirici toxuma ya vətər liflərinə keçirlər. Bir neçə vətər lifi toplaşaraq ilkin vətər dəstələri əmələ gətirir, bunların birləşməsindən ikinci dərəc bunlardan da üçüncü və dördüncü dərəcə dəstələr əmələ gəlir. Nəhayət son dəstələr toplaşaraq vətəri təşkil edirlər.