VVAQ, ZAQS (rus. Запись актов гражданского состояния, сокращённо ЗАГС) - vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı şöbəsi.