Valentinian sülaləsi

Valentinian sülaləsiI Valentinian tərəfindən 364-cü ildə əsası qoyulmuş Roma imperator sülallələrindən biri. II Valentinian Qərbi Roma imperiyasının II Valent isə Şərqi Roma imperiyasının imperatoru olmuşdur. Sülaləyə cəmi dörd imperator daxildir.
Qərbi Roma imperatorları:

Şərqi Roma imperatorları:

Valentinian sülaləsinin zaman xətti

redaktə
II ValentII ValentinianQrasianI Valentinian