Vaqif Quliyev

Vaqif Quliyev (tam adı: Vaqif Sabir oğlu Quliyev) — Azərbaycan riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1994), professor (1997), AMEA-nın müxbir üzvü (2014).[1]

Vaqif Quliyev
Vaqif Sabir oğlu Quliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Vaqif Quliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Vaqif Quliyev
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri Salyan, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1994)
Elmi adları professor, AMEA-nın müxbir üzvü
İş yeri
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
Üzvlüyü
guliyev.com

HəyatıRedaktə

Vaqif Sabir oğlu Quliyev 1957-ci il fevral ayının 22-də Salyan şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Universitetin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin müdafiə şurasında "Sinqulyar inteqral operatorların tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1987 və 1991-ci illərdə V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda elmi stajkeçmədə olmuşdur. 1993-cü il 19 mart Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 1994-cü il Moskva şəhərində V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında "Интегральные операторы в пространствах функций на однородных группах и на областях в  " mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1983–1995-cı illərdə BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında asistant, baş müəllim, dosent, 1995-ci ildən 2008-ci ilə kimi professor vəzifələrində, 2008-ci ildən indiyə kimi BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında əvəzçilik ilə professor vəzifəsində çalışır. 1995-1998-ci illərdə RMİ-də əvəzçilik ilə "Riyazi fizika tənlikləri" şöbəsində işləmiş, 1998-ci ildə bu şöbədə "Harmonik analiz aparatının riyazi fizika tənliklərinə tətbiqi" qrupuna rəhbərlik etmişdir. 1999-2001-ci illərdə "Riyazi analiz" şöbəsində "Harmonik analiz" laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, 2001-2003-cü illərdə "Riyazi analiz" şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildən 2008-ci ilədək isə əvəzçilik ilə "Riyazi analiz" şöbəsində işləmişdir. 2008-ci ildən 2014-cü ilə kimi RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin baş elmi işçisi vəzifəsində, 2014-cü ildən hal-hazıra kimi RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışır. 2015-cü il mayın 7-dən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. 2014-cü il 30 iyun AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.[2].

TəhsiliRedaktə

1973–1978-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), "Mexanika-riyaziyyat" fakültəsi, tələbə

1980–1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), "Mexanika-riyaziyyat" fakültəsi, aspirant

1987–1991-cı illərdə V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, doktorant


Elmi dərəcələri, elmi adlarıRedaktə

1983-cü il — Bakı Dövlət Universiteti, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (01.01.01–Riyazi analiz)

Dissertasiyanın adı: "Anizotrop sinqulyar inteqral operatorların tədqiqi"

1994-cü il- Moskva şəhərində V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (01.01.01. – Riyazi analiz)

Dissertasiyanın adı: "Интегральные операторы в пространствах функций на однородных группах и на областях в Rn"

1997-cu il- Riyazi analiz ixtisası üzrə professor

2014-cü il- AMEA-nın müxbir üzvü

Əmək fəaliyyətiRedaktə

1978–1983-cü illərdə baş laborant, EA-nın Kibernetika İnstitutunda

1983–1995-cı illərdə asistant,baş müəllim, dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi, Riyazi analiz kafedrası

1995–2009-ci ilə kimi professor, Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi, Riyazi analiz kafedrası

2008-ci ildən indiyə kimi BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında əvəzçilik ilə professor

1995–1998-ci illərdə əvəzçilik, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İinstitutu, Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi

1998-ci ildə qrupuna rəhbəri, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi, "Harmonik analiz aparatının riyazi fizika tənliklərinə tətbiqi" qrupu

1999–2001-ci illərdə laboratoriya rəhbəri, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi analiz şöbəsi

2001–2003-cü illərdə müdir müavini, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi analiz şöbəsi

2005–2008-ci ilədək isə əvəzçilik, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi analiz şöbəsi

2008–2014-cü ilə kimi baş elmi işçi, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi analiz şöbəsi

2014-cü ildən hal-hazıra kimi şöbə müdüri, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Riyazi analiz şöbəsi

2015-ci ildən hal-hazıra kimi Elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

İctimai fəaliyyətiRedaktə

• Khazar Journal of Mathematics jurnalının məsul katibi

• "Azerbaijan Journal of Mathematics" jurnalının redaksiya üzvü

• "Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics" jurnalının baş redaktoru

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Riyaziyyat və Mexanika elmləri üzrə ekspert şurasının sədri

• "Eurasian Mathematical Journals" beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

• Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü

• "Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

• "Transaction Issue mathematics and mechanics Series of physical-technical and mathematics science Azerbaijan National Academy of Science" jurnalının baş redaktoru

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun rəyçisi

• Azərbaycan Respublikasının Yanında Ali Attestasiya Komitəsinin Rəyasət Heyətinin üzvü

• AMEA RMİ-nin doktorluq dissertasiya Şurasının nəzdindəki elmi seminarın rəhbəri

• AMEA RMİ-nin nəzdindəki doktorluq dissertasiya Şurasının üzvü.

Elmi maraq dairələriRedaktə

• Abstrakt Harmonik analiz

• Funksional fəzalar

• Potensial nəzəriyyəsi

• Operator nəzəriyyəsi

• Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi

• Analitik və harmonik fəzalar

• Diferensial tənliklər

Əsas elmi nəticələriRedaktə

• Bircins Li qruplarında harmonik analizin aktual məsələləri sahəsində çalışan alimlər arasında özünəməxsus yer tutur.

• Elmi işləri bircins tipli fəzalarda, bircins Li qruplarında və n-ölçülü Evklid fəzasının oblastlarında təyin olunmuş funksiyalar fəzalarında inteqral operatorlar nəzəriyəsinə, çoxdəyişənli diferensiallanan funksiyalar fəzaları üçün daxilolma teoremləri nəzəriyəsinə, Heyzenberq qruplarında təyin olunmuş funksional fəzalar üçün yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinə, banaxqiymətli funksional fəzalar nəzəriyyəsinə, çoxölçülü kompleks oblastlarda təyin olunmuş holomorf və harmonik funksiyalar fəzaları nəzəriyyəsinə, Bessel, Laqer, Gegenbauera, Dankl və Çebli-Trimeçe hiperqruplarında harmonik analizin müxtəlif məsələlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.

• Daхilolma teoremləri nəzəriyyəsindəki tədqiqatları və parabolik inteqral operatorların хassələri haqqındakı nəticələri göstərdi ki, müəyyən riyazi məsələlərdə meydana çıхan sinqulyar inteqral və potensial tipli inteqral operatorlar bu tipli klassik inteqral operatorların malik olduğu хassələrlə yanaşı, həm də keyfiyyətcə yeni хassələrə malikdirlər.

• Bu fakt mütəхəssislər tərəfindən adı çəkilən inteqral operatorlar üçün çəkili bərabərsizliklər nəzəriyyəsində yeni effekt kimi qiymətləndirilmişdir.

• Bu tədqiqatların köməyi ilə çəkili Sobolev fəzalarında prinsipcə daha ümumi şərtlər daхilində daхilolma teoremləri alınmışdır.

• Хüsusi halda, prof. H.Tribelin (Almaniya) "çəkili Sobolev fəzalarında eksponensial tipli çəki funksiyaları üçün daхilolma teoremlərini almaq olarmı?" sualına müsbət cavab verilmişdir.

Riyaziyyat üzrə elmi jurnalların redaksiya heyətlərində üzvlükRedaktə

• Azerbaijan Journal of Mathematics

• Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics

• Transactions of the Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

• Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

• TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

• International Journal of Mathematical Analysis

• Advances in Analysis

Elmi əsərləriRedaktə

Vikianbarda Vaqif Quliyev ilə əlaqəli mediafayllar var.

Vikikitabda Vaqif Quliyev ilə əlaqəli kitablar var.

MükafatlarıRedaktə

1993-cü ildə elmi işlərinin yüksək səviyyəsinə görə Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin "Soros Foundatıon" mükafatına layiq görülüb.

2000-ci ildə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2014-cu ildə "Avropa Nəşr Mətbu Evi" nin mukafat komissiyasinin qərari ilə "Ən yaxşi vətənpərvər tədqiqatçi alim qizil medalı" ilə təltif olunmuşdur.

2016-cı ildə ilk dəfə olaraq keçirilmiş "2016-cı İlin Alimi" mükafat müsabiqəsinin Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri sahəsinin əsas nominasiya üzrə qalibi mükafatı ilə təltif edilmişdir.

2017-ci ildə Azərbaycanda riyaziyyat elminin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının FƏXRİ FƏRMANI ilə təltif olunub.

2018-ci ildə Clarivate Analytics (Web of Science Awards 2018) agentliyi tərəfindən Azərbaycanda Təbiət elmləri üzrə ən məhsuldar müəllif (The most productive authors in Natural Sciences) nominasiyası üzrə qalib olub.

İstinadlarRedaktə

  1. "AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçkilərin nəticələri açıqlanıb". Trend (az.). az.trend.az. 1 İyul 2014, 12:18. 2014-07-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-09-04.
  2. Elman İbrahimov. "Mükafata ən layiqli namizədlərdən biri". "Azərbaycan müəllimi" qəzeti (az.). muallim.edu.az. 16 May 2014. 2014-07-19 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-09-04.

ƏdəbiyyatRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə