Varlıq

Varlıq — Geniş mənada varlıq-bütün real mövcud olanlara deyilir, o həm maddi,həm də mənəvi ola bilər. Maddi və ideal varlıqlar arasında fərqi göstərmək zəruridir. Maddi varlığı çox vaxt mövcud olmaq, ideal varlığı isə mahiyyət adlandırırlar. Müasir ontologiyaya görə varlıq bütün müxtəlifliyi mövcudat ilə eynidir.

B.Rassel demişdir ki, "dünya sadəcə olaraq var, vəssalam". Deməli biz dünyanın nə üçün mövcud olduğunu soruşmamalıyıq. Bu fikir filosoflar tərəfindən birmənalı qarşılanmır.Varlıq fəlsəfəsi təfəkkürün əsas kateqoriyalarından biridir.Ontologiyanın predmeti-məhz antik dövrdən başlayaraq fəlsəfi təlimlərin nüvəsini təşkil edən varlıq olmuşdur. Ontologiya(yun."ontos"-mövcud olan,"logos"-təlim)varlıq haqqında təlim deməkdir. Birinci dəfə "ontologiya"termini alman filosofu R.Hoklenius (1613)tərəfindən işlədilmişdir.Alman maarifçisi Xristian Volf (1679-1754) isə onu öz fəlsəfi sisteminə daxil edərək daha da təkmilləşdirmişdir.

İstinadlarRedaktə