Vasil KujimAzərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin deputatı. 1918-1920-ci illər ərzində AXC parlamentində IX Milli azlıqlar fraksiyasında fəaliyyət göstərmişdir.