Dörd vektor prosessor ilə Cray J90 prosessor modulu

Vektor prosessoru (Vector processor) – rəqəmli verilənlərin birölçülü massivləri (vektorlar) üzərində paralel hesablamalar üçün komandalar toplusuna malik olan kompüter. Vektor prosessoru ilə matris prosessoru oxşar məsələləri həll etsələr də, onlar arasında fərq var: vektor prosessorda vektor bütövlükdə xüsusi funksional bloka verilir, matris prosessorunda isə vektorun hər bir elementi ayrıca hesab qurğusuna göndərilir.

Cray YMP vektor kompüterinin prosessor lövhəsi

ƏdəbiyyatRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə

Paralel hesablama tarixinin inkişafı