Vicdan azadlığı

Vicdan azadlığıvətəndaşların istədikləri dinə sitayiş etmək və ya heç bir dini qəbul etməmək və dinlər haqqında sərbəst şəkildə fikirlərini ifadə etmək hüququdur.

İstinadlar redaktə