Videolent — polistirol korpusda yerləşdirilmiş maqnit lentdən təşkil edilmiş məlumat daşıyıcısı. Videokamera ilə videolentə yazılan məlumat, videomaqnitafona görüntü və səsli şəkildə ötürülür.

1980–1990-cı illərdə videolentlərə geniş tələbat var idi. 2000-ci ildən isə DVD-diskləri yaranması ilə videolentlərə tələbat azaldı.