Ədədlər nəzəriyyəsində bir vacib teorem də ingilis riyaziyyatçısı C.Vilsonun (1741-1793) adı ilə bağlıdır.

Teorem. İxtiyarı sadə ədədi üçün

yaxud (mod ).

üçün teoremin doğruluğu aşkardır. Belə ki, doğrudan da:

teoremin doğruluğu ixtiyari sadə ədədi üçün isbat edilmişdir. Çoxhədlilər çoxluğunda müqayisələrin həlli ilə əlaqədar olan bu isbat üzərində dayanmayaraq bu teoremdən çıxan vacib bir nəticəni qeyd edək:

natural ədədinin sadə olması üçün

olması həm zəruri, həm də kafidir.

İstinadlarRedaktə