Volyuta

Volyutaion naxışında görünən, bir sütunun başlığının mərkəzindən başlayaraq genişlənib bir spiral meydana gətirdiyi bir bəzəkdir. Növbəti dövrdə Korinf orderi ilə kompozit orderdə də tətbiq edilmişdir.

İonik volyuta nümunələri

Həmçinin baxRedaktə

Monolitik sütun