İsrail – İordaniya sülh müqaviləsi (1994) - Dillər