Əbu Süleyman Məhəmməd əs-Sicistani - Digər dillərdə