Əfqanıstan vətəndaş müharibəsi (1996-2001) - Digər dillərdə