Abdullah ibn Ömər Əbu Vəhhab əl Kəlbi - Digər dillərdə