Alman dәvәquşu lәlәyi, Qara ayıdöşәyi - Digər dillərdə