Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası - Dillər