Buraxılışa icazəli səhmdar kapital - Digər dillərdə