Mahmud Əliyev (dövlət xadimi, 1908) - Digər dillərdə