Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur (roman) - Digər dillərdə