Sanskrit dilinin transliterasiyasının beynəlxalq əlifbası - Dillər