Sen-Jermen sülh müqaviləsi (1570) - Digər dillərdə