Türkmən Muxtar Vilayəti (Buxara XSR) - Digər dillərdə