Taksonların adlandırılmasında istifadə olunan işarələmələr - Digər dillərdə