Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley medalı - Dillər