Xosrov mirzə Qovanlı-Qacar (diplomat) - Digər dillərdə