"Şuşa şəhər məktəbi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
(Yeni səhifə: '''Şuşa şəhər məktəbi''', nəinki Azərbaycanda, hətta bütün Zaqafqaziyada, ilk olaraq, 1874-cü ildə Şuşada təsis edilmişdir. Belə ki, 1830-cu ild…)
 
'''Şuşa şəhər məktəbi''', nəinki- [[Azərbaycan]]da, hətta bütün [[ZaqafqaziyaCənubi Qafqaz]]da, ilk olaraq, şəhər məktəbi [[1874]]-cü ildə [[Şuşa]]da təsis edilmişdiryaradılımışdır. Belə ki, [[1830]]-cu ildə əsası qoyulan [[Şuşa qəza məktəbi]] əvvəlcə üçsinifliüç sinifli, [[1878]]-ci ildən isə dördsiniflidörd sinifli şəhər məktəbinə çevrildi.
 
ÜçsinifliÜç sinifli şəhər məktəbində təhsil müddəti hər sinifdə 2 il idi. [[1878]]/79-cu tədris ilindən (dörd sinifli olduqdan) sonra isə 3 və 4-cü siniflərdə bu müddət bir il oldu. Məzmununa görə qəza məktəblərini xeyli geridə qoymuş [[Şuşa]] şəhər məktəbində şəriət, oxu, yazı, rus dili, hesab, təcrübi həndəsə, coğrafiya, tarix, fizika, rəsm, rəsmxətt, nəğmə, gimnastika və s. tədris edilirdi. [[Şuşa qəza məktəbi]]ndə, əsasən, ana dili, rus dili və fransız dilinin tədrisi üstünlük təşkil edirdi. Şuşa sakinləri məktəblərdə ana dilinin öyrənil-məsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu baxımdan, [[Şuşa]] məktəbinin müəllimləri [[Mirzə Həsən bəy Əmirov]] və [[Mirzə Aslan bəy Əmirov]] ana dilinin müvəffəqiyyətli təlimi sahəsində çox məşhur idilər. Fransız dili bölgə tacirlərinin Fransa ilə ticarət əlaqələri yaratması üçün zəruri amil idi və əhalinin əlavə vəsaiti hesabına tədris olunurdu.
 
[[Şuşa qəza məktəbi]]ndə, əsasən, ana dili, rus dili və fransız dilinin tədrisi üstünlük təşkil edirdi. Şuşa sakinləri məktəblərdə ana dilinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu baxımdan, [[Şuşa]] məktəbinin müəllimləri [[Mirzə Həsən bəy Əmirov]] və [[Mirzə Aslan bəy Əmirov]] ana dilinin müvəffəqiyyətli təlimi sahəsində çox məşhur idilər. Fransız dili bölgə tacirlərinin Fransa ilə ticarət əlaqələri yaratması üçün zəruri amil idi və əhalinin əlavə vəsaiti hesabına tədris olunurdu.
Şəhər məktəbində təhsil pullu idi.[[ Şuşa]]da şəhər məktəbi açılarkən hər şagirddən alınan illik təhsil haqqı 5 manat idisə, bu məbləğ [[1876]]-cı ildə 8, [[1878]]-ci ildə isə 12 manat olmuşdu. Pedaqoji şuranın qərarı ilə kasıbların təhsil haqqından azad edilməsinə baxmayaraq, şagirdlərin böyük əksəriyyətindən təhsil haqqı alınırdı. Lakin buna baxmayaraq, şəhər məktəbində şagirdlərin sayı ilbəil artırdı. Təsis edildiyi ilk illərdə [[Şuşa]] şəhər məktəbində 375 nəfər şagird təhsil alırdı. Bu, [[Rusiya]]da dövrünün ən çox şagird kontingenti olan məktəbi idi.
 
Şəhər məktəbində təhsil pullu idi. [[ Şuşa]]da şəhər məktəbi açılarkən hər şagirddən alınan illik təhsil haqqı 5 manat idisə, bu məbləğ [[1876]]-cı ildə 8, [[1878]]-ci ildə isə 12 manat olmuşdu. Pedaqoji şuranın qərarı ilə kasıbların təhsil haqqından azad edilməsinə baxmayaraq, şagirdlərin böyük əksəriyyətindən təhsil haqqı alınırdı. Lakin buna baxmayaraq, şəhər məktəbində şagirdlərin sayı ilbəil artırdı. Təsis edildiyi ilk illərdə [[Şuşa]] şəhər məktəbində 375 nəfər şagird təhsil alırdı. Bu, [[Rusiya]]da dövrünün ən çox şagird kontingenti olan məktəbi idi.
[[Şuşa]] şəhər məktəbində [[1875]]-ci il mayın 6-da kasıb zadəganların və digər varlı təbəqələrin təhsil aldıqları konvinkt təşkil edildi. Onlar dövlət hesabına pansionda yaşayıb təhsil alırdılar.
 
[[Şuşa]] şəhər məktəbində [[1875]]-ci il mayın 6-da kasıb zadəganlarınzadəgan və digər varlı təbəqələrinövladlarının təhsil aldıqları konvinkt təşkil edildi. Onlar dövlət hesabına pansionda yaşayıb təhsil alırdılar.
 
Şəhər məktəblərinin nəzdində kitabxanalar təşkil edilirdi. Şagird kitabxanasının zənginliyi ilə fərqlənən Şuşa məktəbi tədris vəsaiti və fənn kabinetləri ilə çox yaxşı təchiz olunmuşdu.
Həm təhsilin, həm də peşə öyrədilməsinin köməyi ilə öz həyat səviyyəsini və siyasi dünya görüşlərini artıranlara qibtə ilə yanaşan tacir və sənətkarların da arzularını təmin etməkdən ötrü Şuşa şəhər məktəbinin nəzdində bazar günü məktəbləri təşkil edildi.
 
Daim birinciliyinə görə diqqət mərkəzində duran [[Şuşa]] şəhər məktəbi əsrin sonlarına doğru mövqeyini itirməyə başladı. Təhsilin keyfiyyəti şəhər ictimaiyyətini razı salmadığından onların təkidi ilə [[1881]]-ci il sentyabrın 20-də Şuşada 6-sinifli realnı məktəbin əsası qoyuldu.{{mənbəsiz}}
 
[[Kateqoriya:Azərbaycan məktəbləri]]